MỘT SỐ DẤU HIỆU PHÂN BIỆT CORONA VÀ CẢM LẠNH

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chỉ ra rằng, mặc dù có nhiều triệu chứng giống nhau nhưng thực tế người nhiễm virus COVID-19, cảm lạnh, cảm cúm lại do các virus khác nhau gây ra.